Regulamin sklepu internetowego CHARLA.pl

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i Administratorem sklepu internetowego, zwanego dalej Sklepem Internetowym jest CHARLA Bielizna Szyta na Miarę Katarzyna Dorosz, zwana dalej Sprzedającym.

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia.

Towary

3. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

4. Fotografie w Sklepie Internetowym nie odwzorowują rzeczywistej wielkości towarów. Kolory towarów na fotografiach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów z powodu różnicy odwzorowania barw na danym monitorze.

5.Wszystkie informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego, odnoszące się do towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny towarów, płatność i terminy

6. Wszystkie ceny towarów podane są w polskich złotych. Ceny zawierają podatek VAT.

7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą ulec zmianie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany oferty Sklepu Internetowego będą realizowane na bieżących zasadach.

8. Koszt realizacji zamówienia i przesyłki towaru ponosi kupujący.

9. Dostępne formy płatności za towar są wskazane w formularzu zamówienia.

10. Przy wyborze płatności z góry za towar, jeżeli kupujący nie opłaci zamówienia w ciągu 14 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.

11. Za termin płatności za zamówienie uznaje się datę wpływu środków na konto Sprzedającego.

12. Termin realizacji zamówienia zostaje ustalany¬¬ indywidualnie dla każdego kupującego poprzez informację na wskazany adres e-mail kupującego.

13. Za datę realizacji zamówienia uważa się datę przekazania zamówienia przewoźnikowi lub osobiście kupującemu.

14. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu towaru.

15. Na życzenie kupującego możliwe jest wystawienie faktury VAT.

16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta kupującego z oczywistej winy kupującego.

Reklamacje, odstąpienie od umowy

17. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru. Reklamację należy złożyć w terminie do 30 dni od dnia otrzymania produktu z zachowaniem ,,Warunków reklamacji towaru” określonych na stronie Sklepu Internetowego.

18. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia bez podania przyczyny. Kupujący musi jednocześnie zastosować się do ,,Warunków zwrotu towaru” lub ,,Warunków wymiany towaru” określonych na stronie sklepu internetowego.

19.Skutkiem odstąpienia od umowy w przypadku zwrotu towaru będzie zwrot kwoty zapłaconej za towar na konto kupującego, wyłączając koszty przesyłki.

20. Zwrot kwoty zapłaconej za towar nie przysługuje kupującemu jeżeli nie dotrzymał on określonych na stronie Sklepu Internetowego ,,Warunków zwrotu towaru” a w szczególności: jeżeli zwrócony towar będzie nosił ślady jakiegokolwiek użytkowania, zapachów, uszkodzeń lub jeżeli kupujący nie dołączy dowodu zakupu towaru i innych dołączonych do zamówienia towarów w formie prezentów do zwracanego towarua także jeżeli towar nie zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

21. Koszty przesyłki zwrotu towaru ponosi kupujący.

Polityka prywatności

22. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

23. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

24. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

25. Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

Regulamin Sklepu Internetowego

26. Integralną częścią Regulaminu są informacje publikowane na stronie Sklepu Internetowego w zakładkach: ,,Polityka prywatności”, ,,Warunki zwrotu towaru”, ,,Warunki wymiany towaru”, ,,Warunki reklamacji towaru”. Kupujący dokonując zakupu poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę i akceptuje informacje opublikowane na stronie Sklepu Internetowego w ww. zakładkach.

27. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Kupujący będą informowani o zmianach w Regulaminie poprzez informację na stronie Sklepu Internetowego.

Postanowienia końcowe

28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

29. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.